Lista de Abrevieri pentru gramatica limbii române

Ac. = acuzativ
acc. = accentuat
adj. = adjectiv
adv. = adverb, adverbial
ap. = apoziţional
AP = propoziţie subordonată atributivă apoziţională
art. = articol, articulat
art. hot. = articol hotărât
art. nehot. = articol nehotărât
atr. = atribut
atr. adj. = atribut adjectival
atr. adv. = atribut adverbial
atr. pron. ap. = atribut pronominal apoziţional
atr. pron. genit. = atribut pronominal genitival
atr. pron. prep. = atribut pronominal prepoziţional
atr. subst. ap. = atribut substantival apoziţional
atr. subst. genit. = atribut substantival genitival
atr. subst. prep. = atribut substantival prepoziţional
atr. vb. = atribut verbal
AT = propoziţie subordonată atributivă
c. = complement
c. ag. = complement de agent
CAG = propoziţie subordonată completivă de agent
c.c. = complement comparativ
CC = propoziţie subordonată completivă comparativă
c.d. = complement direct
CD = propoziţie subordinată completivă directă
c.i. = complement indirect
CI = propoziţie subordonată completivă indirectă
c.l. = circumstanţialul de loc
CL = propoziţie subordonată circumstanțială de loc
c.m. = circumstanţialul de mod
CM = propoziţie subordonată circumstanțială de mod
c.cns. = circumstanţialul consecutiv
CNS = propoziţie subordonată circumstanțială consecutivă
CP = propoziție subordonată completivă prepozițională
c.cţ. = circumstanţialul condiţional
CŢ = propoziţie subordonată circumstanțială condiţională
c.s. = complement secundar
CSec. = propoziţie subordonată completivă secundară
c.prep. = complement prepoziţional
c.pos. = complement posesiv
conj. = conjuncţie
cop. = copulativ
c.s. = circumstanţialul de scop
CS = propoziţie subordonată circumstanţială de scop sau finală
c.t. = circumstanţialul de timp
CT = propoziţie subordonată circumstanţială de timp
c.cv. = circumstanţialul concesiv
CV = propoziţie subordonată circumstanțială concesivă
c.cz. = circumstanţialul de cauză
CZ = propoziţie subordonată circumstanţială de cauză
D = dativ
DOOM 3 = Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2021
e.p.s. = elementul predicativ suplimentar
G. = genitiv
GALR = Gramatica limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005
hot. = hotărât
ind. = indicativ
inf. = infinitiv
interj. = interjecţie
loc. adv. = locuţiune adverbială
loc. conj. = locuţiune conjuncţională
m. = masculin
m.m.c.p. = mai-mult-ca-perfectul
n. = neutru
N = nominativ
neacc. = neaccentuat
neart. = nearticulat
nehot. = nehotărât
n.p. = nume predicativ
p.s. = perfectul simplu
p.c. = perfectul compus
pl. = plural
p.n. = predicat nominal
p.n.i. = predicat nominal incomplet
p.v. = predicat verbal
PInc = propoziție incidentă
PP = propoziție principală
PR = propoziţie subordonată predicativă
prep. = prepoziţie
prop. = propoziție
loc. prep. = locuţiune prepoziţională
prez. = prezent
pron. = pronume, pronominal
PS = propoziţie subordonată predicativă suplimentară
sb. = subiect
SB = propoziţie subordonată subiectivă
sg. = singular
subst. = substantiv, substantival
v. = vocală
V = vocativ
val. = valoare
vb. = verb, verbal
vb. cop. = verb copulativ
"==" = marcarea elementelor de relaţie