Termeni si condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

Petricică Pompiliu Ștefan PFA, în calitate de proprietar/administrator al website-ului www.grilegramaticaonline.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitati periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

APLICABILITATE

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru website-ul grilegramaticaonline.ro denumit generic, în mod individual Site în cele ce urmează.

DREPTURI DE AUTOR

Site-ul web grilegramaticaonline.ro este privat, iar înregistrarea este posibilă doar cu o invitație din partea unui membru. Serviciile Petricică Pompiliu Ștefan PFA sunt strict legate de funcționalitățile platformei, iar site-ul grillegramaticaonline.ro nu face uz de proprietate intelectuală în scopuri comerciale. Informaţiile, documentele şi ilustraţiile aferente publicate pe Site reprezintă proprietatea exclusivă a Petricică Pompiliu Ștefan PFA, cu excepţia informaţiilor furnizate de terţi în baza unui contract încheiat cu Petricică Pompiliu Ștefan PFA. Permisiunea de a utiliza Informaţiile este acordată cu condiţia ca (1) avizul de proprietate intelectuală să apară pe toate copiile; (2) Informaţiile să fie utilizate doar în scop informativ, personal şi non-comercial; (3) Informaţiile să nu fie modificate în nici un fel; (4) ilustraţiile care apar pe Site să fie întotdeauna utilizate împreună cu textul care le însoţeşte. Utilizatorul Site-ului nu este autorizat să distribuie acest material fără acordul prealabil al deţinătorului dreptului de proprietate intelectuală.

CONDITII DE UTILIZARE. GARANTII.

Site-ul este furnizat de către administrator pe o bază “așa cum este” și “atât cât este disponibil”. Administratorul nu garantează că Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la grilegramaticaonline.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunator. Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, Petricică Pompiliu Ștefan PFA fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site. Petricică Pompiliu Ștefan PFA nu este răspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. Petricică Pompiliu Ștefan PFA nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui Site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a aplicațiilor, materialelor sau a site-ului în general, precum și de nerespectare a oricăror obligatii prezentate aici, ne rezervăm dreptul de a limita sau suspenda, fără preaviz, accesul dumneavoastra la site-ului www.grilegramaticaonline.ro. Este strict interzisă accesarea aceluiași cont de mai mulți utilizatori, folosirea unor programe de calculator, aplicații și/sau orice fel de metode în vederea interogării site-ului ori în vederea generării de comenzi automate sau orice alte acțiuni similare care sunt de natură să afecteze funcționalitatea site-ului în orice fel sau care s-ar putea manifesta ca un atac asupra site-ului grilegramaticaonline.ro.

În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a website-ului grilegramaticaonline.ro, administratorul își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la site sau la contul lor.

SECURITATE

Dacă utilizați Site-ul, sunteți răspunzator pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Site cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat administratorul pentru a bloca accesul la cont și a vă genera cât mai rapid un nou set. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., sunt strict interzise și vor fi pedepsite conform legii.

COMUNICĂRI

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale administratorului sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailinguri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonalizați o altă persoană sau entitate. Administratorul își rezervă dreptul, dar nu și obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați administratorului și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toata lumea. Acordati dreptul administratorului și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral administratorul sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

MINORI

Grilegramaticaonline.ro vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Grilegramaticaonline.ro poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, achiziționate tot de către aceștia.

POLITICA DE RETUR

În termen de 2 zile calendaristice de la cumpărarea unui pachet, dacă nu sunteți mulțumit de site, aveți dreptul legal de a solicita returnarea banilor trimițând un mail la adresa contact@grilegramaticaonline.ro, menționându-se contul IBAN pentru această operațiune.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Petricică Pompiliu Ștefan PFA respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă veți considera ca munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm să adresați administratorului o notificare care să cuprindă:

  • semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
  • o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciați că au fost încălcate;
  • o indicare a locatiei pe Site unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate;
  • adresa, numărul de telefon și adresa e-mail a dumneavoastră;
  • o declaratie pe proprie răspundere conform căreia sunteți convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizata de deținătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
  • o declarație notarială pe proprie răspundere conform căreia acționați cu bună-credință, că notificarea este completă și corectă și că sunteți deținătorul drepturilor sau acționați în numele său.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Vă rugăm să accesați și secțiunea Politica de confidențialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

LEGISLAȚIE

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 90 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul Petricică Pompiliu Ștefan PFA. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească din aceeași structură administrativă cu sediul Petricică Pompiliu Ștefan PFA.